English
Стъпални регулатори, силови транформтори
енергетика

Фирма ЕТИС 2007 ООД София е приемник на активите и пасивите на фирма ЕТИС ООД, създадена през 1993 година.

Фирмата е със 100% частен капитал.

стъпален регулатор   силов трансформатор.   Стъпален регулатор, силов трансформатор.   силов трансформатор.

През 1994 година става изключителен представител на италианската фирма PASSONI & VILLA Spa Италия за територията на България.

През тези години фирмата насочва своята дейност в областта на диагностиката, ремонта на стъпални регулатори – основнен възел на силовите трансформатори в поделенията на енергосистемата на България – електропроизводство, пренос и разпределение на електрическа енергия.

Copyright (c) 2008-2009 - ЕТИС 2007 ООД | Стъпални регулатори и силови трансформатори уеб дизайн от webstart.bg